प. पू. स्वा. श्री दत्त भक्त सद्गुरू गुरुनाथ मुंगळे सर यांच्या अमोघ रसाळ वाणीतून श्री सद्गुरू पंत महाराज बाळेकुंद्री यांच्या वाडःमय बोधमाला.

धर्माचे पालन व आचरण करणे…. अवधूत सांप्रदाय आचरण करणे…