अथर्व ज्ञानपीठ

प. पू. सद्गुरु गुरूनाथ विश्वनाथ मुंगळे निवास स्थान,
“गायत्री “२७७५ ,ए , वरुण तीर्थ रोड, कोल्हापूर – ४१६०१२

डॉक्टर गौरी मुंगळे- कहाते : +919923647678

श्री. अजय देशपांडे : +919403600034

श्री. विशाल गुणवगोळ : +917499045522 / +919767396400

श्री. कैलास पाटील : ९६७३९६७४७४