स्थान: श्रीसद्गुरू चिले महाराज स्थापीत मसोबा ध्यानमंदीर
कोठे आहे: गायत्री निवास, बिनखांबी गणपती मंदिर जवळ कोल्हापूर
सत्पुरूष: प. पू. श्री गुरुनाथ मुंगळे महाराज